dieťa a svet

web stránky pre škôlky

interaktívne hry pre deti

ABC Materské školy - interaktívne hry, weby pre škôlky

škôlka

Bez obáv zaregistrujte vaše dieťatko na ABC materské školy a získajte prístup k voľným interaktívnym hrám a pracovným listom z výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a svet: „ Pozri, čo ja dokážem.“

KULTÚRA

anketa

Doma je ...?
pohoda
(26210)
pohoda34.3 %
klídek
(24977)
klídek32.7 %
tab...
(25164)
tab...33 %

Angličtina pre deti

angličtina pre deti

Učíme sa anglicky,

obrázkom aj foneticky.

Ja som - pozri, čo ja dokážem
Ja som tématický okruh diaťa a svet
Tematický okruh úloh pre detičky od 2 do 6 rokov s cieľom naučiť pomenovať sám seba, svoju rodinu a svojich kamarátov - Ja a moja rodina, spoznávať sám seba, svoje telo, časti tela a dôležité orgány  -Ľudské telo, poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny -Zdravé potraviny, ako sa bezpečne o seba postarať, dopravné značky a situácie - Bezpečnosť na ceste