dieťa a svet

web stránky pre škôlky

interaktívne hry pre deti

ABC Materské školy - interaktívne hry, weby pre škôlky

škôlka

Bez obáv zaregistrujte vaše dieťatko na ABC materské školy a získajte prístup k voľným interaktívnym hrám a pracovným listom z výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a svet: „ Pozri, čo ja dokážem.“

KULTÚRA

anketa

Doma je ...?
pohoda
(26210)
pohoda34.3 %
klídek
(24977)
klídek32.7 %
tab...
(25164)
tab...33 %

Angličtina pre deti

angličtina pre deti

Učíme sa anglicky,

obrázkom aj foneticky.

Ľudia - pozri, čo ja dokážem
ľudia a svet tématický okruh Tematický okruh úloh pre detičky od 2 do 6 rokov s cieľom spoznávať rozmanité ľudské činnosti, pochopiť význam práce - Práca a činnosti ľudí, priradiť, rozoznať a pomenovať farby, rovinné a priestorové geometrické tvary - Farby a tvary, poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu - Dopravné prostriedky, základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10, počítať od 1 do 10, zostaviť z puzzle, z geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií - Skladáme a počítame.