Učíme sa logicky myslieť
zalozka 4Interaktívne hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré rozvíjajú logické myslenie, pomáhajú porovnávať, analyzovať a určovať podobnosť či rozdielnosť predmetov, priraďovať, triediť a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií, ako farba, tvar a veľkosť. Tieto hry sú zamerané na upevnenie získaných vedomostí.

4-11 Úloha - Zimné športy - Kto športuje a kto nie - pracovný list LICENCIA

Porovnávame a určujeme, rozvíjame logické myslenie Zimné športy. Kto športuje a kto nie? Porozprávaj o každom dieťati a zakrúžku len tie, ktoré športujú. viac sa dozviete v článku »

4-10 Úloha - Čo si oblečieš najskôr - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame logické myslenie,dopĺňame slovnú zásobu.
Prezri si veci na obrázku a pomenuj ich.
Spoj šípkami veci podľa poradia, ako sa obliekaš.
viac sa dozviete v článku »

4-9 Úloha - Staviame snehuliaka - farebná predloha LICENCIA

Rozvíjame reč, logické myslenie a časovú postupnosť.
Staviame snehuliaka. Prezri si obrázok. Kto je na obrázku? 
Čo robí dievčatko? Podrobne opíš obrázok. viac sa dozviete v článku »

4-9 Úloha - Staviame snehuliaka - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame reč, logické myslenie a časovú postupnosť.
Prezri si obrázok. Kto je na obrázku? Čo robí dievčatko?
Spoj obrázky podľa poradia, ako staviame snehuliaka. viac sa dozviete v článku »

4-8 Úloha - Denný režim - Hodiny - Čo kedy robíme - farebná predloha LICENCIA

Rozvíjame logické myslenie.
Denný režim - Hodiny. Čo kedy robíme?
Porozprávaj, čo a kedy robíš celý deň. viac sa dozviete v článku »