Učíme sa čítať
zalozka 7Interaktívne hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré pomáhajú oboznámiť sa s každým písmenkom ABECEDY, zapamätať si ho, rozoznať od ostatných písmen a poznať medzi inými písmenkami. Tieto hry pomáhajú rozvinúť jemnú motoriku a správnu koordináciu prstov.

7-3p Úloha - Rytmizácia slov - pracovný list k rozprávke O troch prasiatkach

Poznávame písmenká, slabiky a slová.
Kto sa ako volá? Vytlieskaj mená všetkých prasiatok podľa slabík slov. viac sa dozviete v článku »

7-4-1 Úloha - V ktorom slove počujeme písmeno A B C - pracovný list LICENCIA

Čítame obrázky a počítame písmenká.
Prezri si obrázky. Spočítaj, koľko písmen má každé slovo a priraď ho ku zodpovedajúcej číslici v krúžku.
V ktorom slove počuješ písmeno A B C? Zakrúžkuj všetky písmená A B C, každé inou farbou.viac sa dozviete v článku »

7-4 Úloha - Koľko písmen má každé slovo - pracovný list LICENCIA

Čítame obrázky a počítame písmenká.
Prezri si obrázky. Spočítaj, koľko písmen má každé slovo a priraď ho ku zodpovedajúcej číslici v krúžku. viac sa dozviete v článku »

7-3 Úloha - Hľadaj písmenká v obrázkoch - pracovný list LICENCIA

Poznávame písmenká
Čo sa načo podobá? Hľadaj písmenká v obrázkoch. Spoj obrázok s písmenom, na ktoré sa podobá. viac sa dozviete v článku »

7-2-1 Úloha - Kto sa ako volá - pracovný list LICENCIA

Poznávame písmenká A B C.
Vymysli deťom mená a spoj ich so začiatočným písmenom. viac sa dozviete v článku »