Pozornosť a pamäť
Interaktívne hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré rozvíjajú pozornosť, sluchové a zrakové vnemy, pamäť, obrazné, názorné a logické myslenie, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky.

1-8 Úloha - Karneval - priraď správny obrys - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame pozornosť, predstavivosť, obrazotvornosť a sústredenie. Poznávame základné farby, rozvíjame grafomotoriku. Karneval - Priraď správny obrys k príslušným obrázkom Víly, Piráta, Princa a Šaška. viac sa dozviete v článku »

1-7-1 Úloha - Snehuliaky - nájdi dva rovnaké - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame pozornosť. Rovnaké snehuliaky. Nájdi dva obrázky, ktoré sú úplne rovnaké. Ktoré dva snehuliaky sa zhodujú? Zakrúžkuj ich.
viac sa dozviete v článku »

1-7 Úloha - Snehuliak - Dokresli obrázok - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame pozornosť, reč, grafomotoriku Doplň, čo chýba. Porovnaj dva obrázky. Porozprávaj, čo je nakreslené na vrchnom obrázku. Dokresli spodný obrázok podľa vrchného. viac sa dozviete v článku »

1-6 Úloha - Mikuláš, čert, anjel - farebná predloha - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame pozornosť, predstavivosť a slovnú zásobu. Poznávame farby, predmety Prezri si obrázok. Kto je na obrázku? Aký sviatok zobrazuje obrázok? Farebná predloha k maľovankám a vystrihovačkám. viac sa dozviete v článku »

1-6 Úloha - Mikuláš, čert, anjel - spoj siluety - pracovný list LICENCIA

Rozvíjame pozornosť, predstavivosť a sústredenie. Prezri si obrázok. Kto je na obrázku? Spoj siluety s príslušnými obrázkami Mikuláša, čerta a anjela.
viac sa dozviete v článku »