dieťa a svet

web stránky pre škôlky

interaktívne hry pre deti

ABC Materské školy - interaktívne hry, weby pre škôlky

škôlka

Bez obáv zaregistrujte vaše dieťatko na ABC materské školy a získajte prístup k voľným interaktívnym hrám a pracovným listom z výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a svet: „ Pozri, čo ja dokážem.“

KULTÚRA

anketa

Doma je ...?
pohoda
(26210)
pohoda34.3 %
klídek
(24976)
klídek32.7 %
tab...
(25164)
tab...33 %

Angličtina pre deti

angličtina pre deti

Učíme sa anglicky,

obrázkom aj foneticky.

Príroda - pozri, čo ja dokážem
dieťa a svet tematický oruh prírodaTematický okruh úloh pre detičky od 2 do 6 rokov s cieľom rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia - Ročné obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť niektoré lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy -Zvieratá a živočíchy, poznať, rozlíšiť a určiť niektoré domáce zvieratá, ich mláďaťa, úžitok a zvuky zvierat - Farma – Domáce zvieratá, spoznávať zázraky prírody, zložky živej a neživej prírody, rozlišovať počasie – Počasie, prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, starať sa o prírodu - Ochrana Prírody, elementárne predstavy o slnku, mesiaci a hviezdach - Deň a Noc.