Dopĺňame slovnú zásobu

zalozka 6Interaktívne hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré rozvíjajú reč, myslenie a pozornosť, dopĺňajú slovnú zásobu detí, pomáhajú správne a logicky sa vyjadrovať, oboznamujú so základným opisným rozprávaním podľa obrázkov a okolitých predmetov.

6-8 Úloha - Karneval - Kto je kto - farebná predloha LICENCIA

Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu. Fašiangy - Karneval. Vymenuj, kto je na obrázku? Kto sa ako volá? Pomenuj všetky karnevalové masky. viac sa dozviete v článku »

6-8-1 Úloha - Výrazy tváre - vyjadrujeme náladu a emócie - pracovný list LICENCIA

Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu. Rozvíjame grafomotoriku. Kreslíme podľa predlohy. Napodobňujeme tváre a vyjadrujeme náladu, pocity a emócie. Výrazy tváre. Kto sa smeje, kto sa mračí? viac sa dozviete v článku »

6-7 Úloha - Zimné športy - čo je správne - pracovný list LICENCIA

Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu Bezpečnosť pri zimných športoch. Porozprávaj o každom obrázku a zakrúžkuj, čo je správne. viac sa dozviete v článku »

6-6 Úloha - Bezpečnosť na ceste - dopravné značky - farebná predloha LICENCIA

Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu Bezpečnosť cestnej premávky, dopravné situácie, dopravné značky viac sa dozviete v článku »

6-5 Úloha - Počasie - Aké je počasie - farebná predloha LICENCIA

Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu
Rozlišujeme počasie. Aké je počasie? Pomenuj počasie na obrázku. viac sa dozviete v článku »
efault text