Zoznamujeme sa s farbou
zalozka 2Hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré oboznamujú so základnými farbami a geometrickými tvarmi, rozvíjajú zrakový vnem, pozornosť, myslenie, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky, upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, ovál, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

2-9 Úloha - Farebné kvapôčky - poznávame farbičky - 6 x farebná predloha LICENCIA

Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu. Priraďujeme, rozoznávame a určujeme farby. Vnímame rôznorodosť predmetov vo svojom okolí a rozoznávame ich základnú farbu. Vymenuj nakreslené predmety modrej, žltej, zelenej, oranžovej a červenej farby. viac sa dozviete v článku »

2-9 Úloha - Farebné kvapôčky - poznávame farbičky - 5 x pracovný list LICENCIA

Poznávame základné farby. Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu. Rozvíjame grafomotoriku. Pomenuj všetky predmety na obrázku. Akej sú farby? Nakresli obrázok červenej, modrej, žltej, oranžovej, zelenej farby. viac sa dozviete v článku »

2-9-1 Úloha - Farebná kvapôčka - škraboška - pracovný list LICENCIA

Poznávame základné farby. Rozvíjame grafomotoriku. Rozprávame a dopĺňame slovnú zásobu. Priraďujeme, rozoznávame a pomenovávame farby. Vnímame rôznorodosť predmetov vo svojom okolí a rozoznávame ich základnú farbu.
Vystrihovačka - Škraboška farebná kvapôčka viac sa dozviete v článku »

2-8 Úloha - Karnevalová čiapka - kreslíme tvary - pracovný list LICENCIA

Poznávame základné farby a geometrické tvary, rozvíjame grafomotoriku Obtiahni všetky prerušované čiary a dokresli karnevalovú čiapku. viac sa dozviete v článku »

2-7 Úloha - Zimné športy - Poskladaj obrázok - pracovný list LICENCIA

Poznávame tvary, precvičujeme pozornosť a obrazotvornosť
Skladáme puzzle. Poskladaj obrázok z rozstrihaných častí. viac sa dozviete v článku »